Caută

01.02.2011

MODIFICARE Regulament - Concurs "ARHIMEDE" 2011

Modificare importanta la ETAPA ZONALA SI ETAPA FINALA ale Concursului National de Matematica ”ARHIMEDE”

Pentru a acorda sanse si elevilor care nu au putut participa la prima etapa, se renunta la ideea promovarii de la o etapa la alta, punandu-se accent pe atragerea interesului copiilor pentru competitivitate si ierarhii valorice reale. Astfel, vor fi acceptati in etapele urmatoare elevii participanti, indiferent de punctajul obtinut anterior, dar si copii care, din motive intemeiate, nu au putut participa la prima etapa.

R E G U L A M E N T U L

Concursului National de Matematica ”ARHIMEDE”
Editia a VIII-a
2010-2011

 

Colegiul de redactie al revistei Arhimede si „Asociatia Arhimede“ a initiat, în parteneriat cu Ministerul Educatiei Cercetarii , Inovarii si Tineretului, organizarea CONCURSULUI REVISTEI ARHIMEDE pentru elevii claselor II – XII din învatamântul preuniversitar, editia a VIII-a, pentru anul scolar 2010-2011.
Acest concurs are menirea:
?sa atraga elevii doritori într-un sistem competitional deschis, transparent, cu niveluri diferite de dificultate. În acest fel, fiecare candidat va realiza care este adevarata sa valoare si care este pozitia sa exacta într-o ierarhie reala;
?sa verifice si sa dezvolte la elevii concurenti elemente de tehnica matematica, de rationament si de creativitate, odata cu atragerea celor mai înzestrati dintre acestia catre cercetarea matematica prin organizarea în ultima perioada a anului scolar, a unui simpozion de referate stiintifice, prin colaborarea la revista Arhimede sau prin alte activitati;
?sa-si gaseasca un loc bine precizat si meritat în sistemul concursurilor scolare nationale si internationale, la matematica;
?sa sprijine sistemul instructiv-educativ prin promovarea celor mai bune idei, stimularea reala a elevilor în formarea lor intelectuala;
?sa stimuleze interesul profesional al cadrelor didactice care doresc sa se implice în aceste actiuni.
Organizarea Concursului revistei Arhimede a aparut în mod firesc, ca o necesitate, la numeroasele solicitari ale colaboratorilor revistei, de a organiza un astfel de concurs asociat revistei Arhimede, care a devenit tot mai cunoscuta în rândul elevilor si profesorilor, în multe zone ale tarii.


COMISIA NATIONALA A CONCURSULUI

Presedinte de onoare: acad. prof. dr. doc. Solomon Marcus (Academia Româna);
Presedinte: prof. univ. dr. Ion Chitescu (Facultatea de Matematica Informatica, Universitatea Bucuresti);
Vicepresedinti:
- prof. dr. Sorin Radulescu (C.N.Aurel Vlaicu, Bucuresti)
-dr.Marius Radulescu (Institutul de Statistica,Academia Romana)

- prof. Ion Frujina (Lic.Nichita Stanescu, Bucuresti )
- conf. dr. Petrus Alexandrescu, vicepresedinte executiv coordonator (Academia Româna);
Vicepresedinti onorifici:
-prof. Nicolae Papacu Slobozia);
-prof. Dan Popescu (Suceava )
-prof. dr. Liliana Teodora Radulescu (C.N. „Fratii Buzesti”, Craiova)
-prof. Iuliana Turcu (CN Vladimir Streinu Gaesti)
-prof. Lenuta Pirlog (Lic. Al. Marghiloman, Buzau)
-prof Bot Trandafir (Lugoj )
-prof.Maria Ionescu,sc.139,(Bucuresti)
-inst. Ecaterina Rupesac (Constanta)
-inst. Doina Mateescu (Constanta)
-prof. Georgeta Alexandrescu (CN Iulia Hasdeu Bucuresti)
-prof. Stefan Smarandoiu (Rm. Valcea);
-prof Ion Ionita,sc 58( Bucuresti)
-prof Marin Ion,sc 79,(Bucuresti)
-prof.Cristian Olteanu,sc 97,(Bucuresti)
-prof.Gabriel Ionita,Slobozia
-prof.Liliana Put,Sighetul Marmatiei
-prof.Ion Georgescu,sc 174,Bucuresti
-prof.Constantin Voinea,sc 31,Bucuresti
-prof.Mariana Rosu,sc 59,Bucuresti
-prof.Dorela Fainisi,sc 12,Bucuresti
-prof.Florina Baciu,lic.Marin Preda,Bucuresti
-prof.Cristina Ichim,sc 81,Bucuresti
-prof Vasile Tarciniu,Odobesti,Vrancea
-prof.Cornel Ganescu,Buftea
-prof.Iulian Gogoase,Giurgiu
-prof.Dana Paponiu,Dr.Tr.Severin
-prof.Marilena Platon,Brasov
-prof.Romulus Bortos,Alba Iulia
-prof.Marcel Petrisan,CN „B.P.Hasdeu”,Buzau
-prof.Mirela Danila,lic.Ovidius,Constanta

COMISIA DE ONOARE

-prof. univ. dr. Vicentiu Radulescu (Universitatea Craiova) – presedinte;
-conf. univ. dr. I.C. Draghicescu, Bucuresti;
-prof. D.M. Batinetu-Giurgiu, C.N. Matei Basarab, Bucuresti;
-prof Mihaly Bencze,Brasov;
-prof Aurel Dobosan;
-prof. I.V. Maftei, C.N. Sf. Sava, Bucuresti;
-prof. Ion Tiotioi, Constanta;
-prof. Ion Burca, Slatina;
-prof. Gheorghe Stoica, Petrosani.

MOD DE DESFASURARE

Concursul de Matematica Arhimede se desfasoara astfel:
I.etapa locala: 2o noiembrie 2010
II.etapa zonala: 26 februarie 2011
III.etapa finala: 9 aprilie 2011
Pot participa elevi de la clasele II – XII.

ETAPA LOCALA

În aceasta etapa, concursul se va organiza si desfasura pe centre de arondare (scoala-centru, localitate-centru, resedinta de judet-centru; este agreata ideea ca orice unitate scolara interesata poate fi scoala organizatoare si poate deveni astfel, centru de arondare a unitatilor din jurul acesteia si va fi sprijinita logistic si metodologic de comisiile centrale).
Etape pregatitoare:
•30 sept. – 1 nov. 2010(interval orientativ ): definitivarea optiunilor profesorilor organizatori din scoli (în acord cu conducerea scolii) de a organiza etapa I a concursului Arhimede, în cadrul unitatii scolare respective si anuntarea Comisiei Nationale de aceasta hotarâre. În acest sens, profesorii si inspectorii care doresc sa se implice în buna organizare si desfasurare a acestui concurs sunt rugati sa contacteze Comisia organizatorica a Concursului, pentru centralizare, la:
e-Mail: alexandrescu_petrus@yahoo.com (sau la telefoanele: 0745.45.85.91/ 0770.19.00.21 )
•1-15 nov. 2010: înscrierea candidatilor si trimiterea listelor cu participantii la concurs, catre Comisia Nationala de Concurs. Profesorii organizatori si presedintii de centre de concurs, sunt rugati sa tina legatura, pe perioada înscrierii candidatilor sau pentru precizari, cu Comisia Nationala, la una din adresele de mai sus.
Pe perioada înscrierii, profesorii organizatori în teritoriu, vor lua cunostinta de regulamentul concursului si alte materiale necesare, inclusiv modelele de tabele cu elevii si profesorii participanti si instructiunile de completare (vezi Anexele 1, 2 si 3 de mai jos).
Pentru a fi în deplina legalitate, rugam colegii profesori organizatori sa verifice modul de completare a tabelelor conform instructiunilor din anexe. În cazul în care se trimit tabele completate necorespunzator sau nesemnate, suntem nevoiti sa restituim taxa de concurs si sa anulam înscrierile elevilor din centrul respectiv.
În acelasi timp, se va populariza concursul în scolile si localitatile din zona. Tot în aceasta perioada vor avea loc, pentru fiecare centru din zona:
-desemnarea Comisiei profesorilor asistenti (1-2 profesori pe sala);
-desemnarea Comisiei profesorilor corectori (fiecare lucrare va fi corectata în mod independent, de doi profesori desemnati de presedintele de centru);
-desemnarea Comisiei organizatorice: presedinte, secretariat, membri;
-desemnarea necesitatilor logistice pentru buna desfasurare a concursului.
Inspectorii scolari si directorii de scoli care promoveaza Concursul Arhimede în scoli si contribuie la initierea de Centre de arondare, vor avea în concurs calitatea de profesori coordonatori ai Concursului Arhimede. Profesorul care îsi asuma responsabilitati fata de Centrul de arondare, informeaza elevii din scoala respectiva despre concurs, cât si scoli învecinate (arondate), va avea calitatea de profesor (sau profesori) organizator de Centru. Aceasta persoana poate prelua prerogativele, cu acordul conducerii unitatii scolare respective, de presedinte de Centru de concurs. Presedintii Centrelor de concurs vor tine permanent legatura cu Comisia Nationala de Concurs, de preferinta direct sau printr-o persoana desemnata.
Profesorii cu calitatile desemnate mai sus, în functie de maniera în care îsi duc la bun sfârsit atributiile si responsabilitatile, pot primi si calitatea de vicepresedinte onorific al Comisiei Nationale de Concurs sau membru al acestei Comisii.
Profesorii care promoveaza concursul în rândul propriilor elevi, întocmesc liste cu elevii participanti, pe care le înainteaza profesorului organizator de la Centrul de arondare, va avea calitatea de profesor îndrumator. Aceste calitati urmeaza sa fie confirmate de catre presedintele de centru sau profesorul organizator.
Listele finale cu candidatii vor fi trimise pe suport electronic la adresa de e-mail mai sus mentionata sau prin fax la nr.: 031.4096.889. (Vor fi anuntate ulterior si alte adrese pe pagina web a revistei: www.arhimede.ro).

 

ETAPA ZONALA SI ETAPA FINALA

Se poate organiza în fiecare judet intr-un centru judetean si într-un centru sau mai multe ale municipiului Bucuresti, în data de 26 februarie 2011.
Conditiile de participare si desfasurare sunt similare celor de la faza locala.
Candidatii care au obtinut minim 15 puncte la prima etapa, vor primi diplome de merit sau mentiuni,conform intervalelor de punctaj (15-25 p-mentiune;25-30p-premiul III,30-35p-premiul II,35-40p-premiul I).Candidatii care au obtinut 39 sau 40 p vor fi scutiti de taxa de participare pentru etapa urmatoare.

Pentru a acorda sanse si elevilor care nu au putut participa la prima etapa,se renunta la ideea promovarii de la o etapa la alta,punandu-se accent pe atragerea interesului copiilor pentru competitivitate si ierarhii valorice reale.Astfel,vor fi acceptati in etapele urmatoare elevii participanti,indiferent de punctajul obtinut anterior,dar si copii care,din motive intemeiate,nu au putut participa la prima etapa.

SUBIECTELE CONCURSULUI

Subiectele concursului vor fi unice, formulate de Comisia Nationala si vor fi elaborate din materia anului anterior si a anului în curs , conform programelor scolare,care vor fi afisate din timp pe site-un revistei.
Din cele 4 (patru) subiecte, doua vor fi concepute cu grad mediu de dificultate si doua de selectie.
De regula, un subiect din concurs, va fi selectat din revista Arhimede; se va afisa si o bibliografie selectiva, utila candidatilor la concurs.

CONDITII DE PARTICIPARE
PENTRU ETAPA LOCALA SI ZONALA

Elevii candidati, colaboratori ai revistei Arhimede*), vor plati pentru etapa locala o taxa de participare de 15 lei, care se va încasa de catre profesorii organizatori pe baza tabelului de înscriere. Candidatii care nu au calitatea dovedita de colaborator al revistei, pot participa la concurs cu o taxa de 25 lei (vezi Anexa 1). Veniturile încasate din taxele de participare si eventualele sponsorizari, precum si cheltuielile aferente organizarii concursului vor fi evidentiate într-un buget de venituri si cheltuieli, întocmit pe capitole, în conformitate cu documentele justificative.
•1 XI – 15 XI 2010: se vor întocmi listele pe clase, pe scoli si localitati cu elevii participanti, precum si încasarea si expedierea taxelor de participare (vezi Anexele 1 si 2 cu instructiunile de completare).
•Acolo unde este posibil, sumele încasate din taxele de participare vor fi ridicate de un reprezentant al Asociatiei pe baza de chitanta. De asemenea, va comunicam si contul de virament al Asociatiei ARHIMEDE în care pot fi expediate sumele pe baza de mandat postal:Banca BRD,filiala Victoria Bucuresti:SV 70171344450)
Data ultima de expediere a tabelelor de înscriere va fi 15 XI 2010. Expedierile ulterioare nu se vor lua în consideratie, în sensul ca nu se mai admite participarea, iar taxa de participare va fi returnata.
Profesorii organizatori si coordonatori se vor înregistra la Comisia Nationala (persoana de contact: conf. univ. dr. Petrus Alexandrescu). În acest sens, profesorii coordonatori si/sau organizatori au si obligatia de a completa si expedia listele profesorilor participanti (organizatori, corectori, asistenti), conform Anexei 3, prin fax, e-mail, posta. Lipsa tabelelor completate cu profesorii participanti conduce la imposibilitatea organizarii concursului în centrul respectiv.

PROGRAMUL ORIENTATIV AL ZILEI DE CONCURS

ORELE 900 – 945 Deschiderea oficiala(daca este cazul) si organizarea salilor de concurs;
ORELE 945 – 1015 Intrarea candidatilor în sali;
ORELE 1030 – 1330 Desfasurarea concursului;
ORELE 1330 – 1400 Strângerea si gruparea tezelor;
ORELE 1400 – 21 (cu prelungire, dupa caz) Corectarea tezelor;
Afisarea rezultatelor obtinute.

Definitivarea orei de concurs este la latitudinea presedintelui de Centru de Concurs, care o va anunta la timp.
Acceptarea eventualelor contestatii, bine întemeiate, sta la latitudinea presedintelui de Centru; rezolvarea lor, ca si finalizarea listelor si trimiterea acestora la Departamentul de informatica al concursului, se va efectua în urmatoarele 3 zile.

REGULAMENTUL DE DESFASURARE AL CONCURSULUI

1.Profesorii care opteaza pentru apartenenta la una din comisiile concursului îsi vor asuma responsabilitatea bunei desfasurari a concursului.
2.Concursul trebuie sa fie transparent în ceea ce priveste corectitudinea, promptitudinea si seriozitatea.
3.Concursul începe în momentul în care toti candidatii primesc un dosar, în care se gasesc: subiectele corespunzatoare clasei din care fac parte, rechizite scolare (mapa concursului, foi de scris cu antet, ciorne, pix etc.), alte anexe (diploma de participare, pe care o completeaza profesorul supraveghetor).
4.Profesorii participanti (coordonatori, organizatori, asistenti, corectori) vor primi adeverinte si/sau diplome de participare stampilate si semnate de presedintele concursului si reprezentantul MECT în teritoriu.
5.Punctarea fiecarui subiect se va face cu note de la 1 la 10, conform baremului de corectare, în total, maximum 40 de puncte.
6.Pentru faza zonala, candidatii vor pregati materia anului anterior, care se recapituleaza în prima parte a anului scolar în curs si primul capitol din materia anului în curs (materia, conform programei scolare, parcursa pâna la 15 XI 2010).
7.Neregulile minore care intervin în desfasurarea concursului vor fi solutionate de presedintele Comisiei Centrului de Arondare. Neregulile majore sau disciplinare vor fi de competenta Comisiei de Onoare a Concursului.
8.Rezultatele concursului, precum si comisiile centrale si locale vor fi publicate în paginile revistei „Arhimede“ si pe pagina web a revistei.
9.Premiile si mentiunile etapei I vor consta în diplome care vor evidentia intervalul de premiere, astfel:
- punctaj de premiere: 25-40 de puncte;
- punctaj pentru mentiuni: 15-25 puncte.
10. Premierea candidatilor, dupa consumarea celor trei etape de concurs, se va anunta ulterior si se va face dupa o grila care va lua în calcul rezultatele obtinute la toate cele trei etape de concurs.
Candidatii care se vor încadra în intervalul de mentiune , dupa consumarea etapei finale, vor primi diplome de merit. Participantii care vor avea punctaj în intervalul de premiere, vor primi si importante premii în carti, aparatura electronica si premii speciale, care vor fi anuntate .Festivitatea de premiere, se va efectua în Capitala, la o data care se va anunta ulterior. Premiile neridicate vor fi expediate ulterior, la centrele de concurs. Înmânarea acestora se va face personal sau intr-un cadru festiv, de catre presedintele de centru.
Elevii premianti sunt obligati s[ semneze tabelele care prevad premiile obtinute. În cazuri speciale, premiile pot fi ridicate de parinti sau rude apropiate, care vor dovedi aceasta calitate sau o împuternicire.
Se vor institui premii speciale astfel:
- premiile absolute (de punctaj maxim);
- premiile de punctaj cumulat maxim de la cele trei etape ale concursului.
11. Profesorii care au cunostinta despre acest concurs, sunt invitati sa trimita de urgenta probleme propuse, sub semnatura si cu mentiunea: „Pentru Concursul ARHIMEDE“. Materialele vor fi trimise pe adresele revistei „Arhimede“ (prin posta sau e-mail).
12. Orele prestate pentru asistenta, corectura ca si alte servicii efectuate de profesori vor fi remunerate (sumele vor fi stabilite procentual).
13. Comisia Nationala va cuprinde profesori si inspectori de specialitate din Bucuresti si din tara, personalitati de prestigiu, dar si profesori cu competente recunoscute.
14. Inspectorii de specialitate si profesorii coordonatori care raspund de buna desfasurare a concursului vor face parte din Comisia Nationala a Concursului. Dupa felul activitatii prestate, profesorii participanti vor face parte, atât la etapele locala si zonala, cât si finala, din comisiile: organizatorica si secretariat, de asistenta si de corectura.
15. Elevii cu situatii materiale precare, confirmate de profesorii lor, vor beneficia de reducerea taxei de participare sau, dupa caz, de scutire de taxa de participare. În acest sens, profesorul organizator va completa tabelul din Anexa.
16. Eventualii sponsori ai concursului vor putea beneficia de toate drepturile publicitare.
17. Dupa posibilitati, Asociatia Arhimede va avea în vedere:
-organizarea de consultatii în sprijinul candidatilor;
-publicarea pe Internet a programei de concurs;
-organizarea de tabere de vacanta si pregatire suplimentara a candidatilor;
-organizarea de excursii în tara si strainatate;
-realizarea unor întâlniri si/sau colaborari cu parteneri (elevi, profesori) din alte tari.
Asociatia Arhimede are în vedere atragerea elevilor si cadrelor didactice în proiecte stiintifice si educationale de larga anvergura, în contextul si sub semnul integrarii tarii noastre în U.E. Aceste proiecte vor fi facute publice membrilor Asociatiei si colaboratorilor revistei Arhimede. Conducerea Asociatiei este receptiva tuturor propunerilor.
18.Candidatii care s-au înscris, au depus taxa de participare si au absentat la concurs, pot primi rechizitele concursului sau, la cerere, restituirea taxei de participare.
19.Comisia Nationala recomanda ca etapa I a Concursului Arhimede sa aiba loc, în toate centrele constituite, în ziua si la ora stabilite anterior.
În cazuri exceptionale, în care, datorita suprapunerii altei activitati de importanta nationala pentru elevi, sau alte împrejurari de exceptie, se poate organiza, cu acordul Comisiei Nationale de Concurs, etapa I într-o alta zi, cu subiecte noi si cu grade de dificultate similare.
20.Candidatii din zonele unde nu se organizeaza concursul, se pot înscrie si pot participa la orice centru de arondare, cu respectarea conditiilor generale de concurs.
21.Comisia Nationala de Concurs recomanda ca procedura de corectare a subiectelor sa se faca, atunci când este cazul, în favoarea candidatilor, cu respectarea recomandarilor grilei de corectare si a ierarhiei valorice a candidatilor. Daca exista totusi contestatii, acestea se vor analiza cu atentie, în urmatoarele 3 zile de la concurs, de catre o comisie numita de catre presedintele de Centru.
22.Comisiile Centrelor de Concurs au autonomie, prin sistemul de descentralizare a deciziilor, cu respectarea Regulamentului general de Concurs.
23.Comisia Nationala îsi rezerva dreptul de a verifica prin sondaj sau punctual anumite teze din concurs.
24. Regulamentul prevede si masuri extreme pentru situatii extreme. Astfel,
a)candidatii care comit tentative de frauda în concurs, vor fi eliminati din concurs, la propunerea profesorului supraveghetor si a presedintelui de Comisie (aici sunt incluse si situatiile de utilizare a telefoanelor mobile sau a altor sisteme electronice);
b)candidatii care vor perturba bunul mers al concursului, sau deteriora salile de concurs, vor fi eliminati din concurs;
c)candidatii care vor avea o tinuta sau un comportament inadecvat, indecent în conditiile de examen, sau vor angaja discutii triviale, necuviincioase, lipsite de temei, ei sau membri ai familiilor lor, cu cadre didactice din Concurs, vor fi eliminati din Concurs, fara dreptul de a mai participa vreodata la alta actiune a Asociatiei Arhimede.
Precizam ca acest concurs se adreseaza elevilor buni, civilizati, educati, cu dragoste de carte si cunoastere.
25.Profesorii corectori si presedintii de Centre sunt rugati sa promoveze ideile valoroase, solutiile de exceptie sau generalizari ale problemelor din concurs, pentru a fi preluate de redactia revistei Arhimede, în vederea publicarii lor.
Asociatia Arhimede va depune toate eforturile si va uza de toate posibilitatile sale, pentru promovarea celor mai interesante idei provenite din rândul elevilor si profesorilor, pentru cultivarea elevilor de exceptie, la a carei scoala, numerosi au fost cei care s-au format în ultimii ani. Totodata, urmarim cu perseverenta sa atragem tot mai multi elevi din categoria buni si foarte buni spre studiul matematicii si al aplicatiilor tot mai numeroase ale acesteia, în lumea de azi.
26. Asociatia Arhimede anunta cu satisfactie îndeplinirea promisiunii de a organiza un concurs cu participare internationala tip OIM. Primele patru editii ale acestui concurs, care a primit denumirea de IMAC, a avut loc în Bucuresti, în perioada 25-30 iunie 2007 – prima editie, în iunie 2008 a doua editie, iunie 2009 a treia editie,si iunie 2010,a patra editie. La concurs au participat echipele reprezentative ale Spaniei, Serbiei, Republicii Moldova si României. Tara noastra a participat cu echipe de seniori si doua de juniori, selectionati în urma unei probe de baraj.La proba de baraj se pot inscrie candidati care au participat la cel putin doua probe ale editiei din acest an a Concursului Arhimede. Totodata, România a aliniat echipe asociate IMAC de seniori, de juniori si clasele III-IV. Rezultatele si alte amanunte despre acest concurs, pot fi vizitate pe site-ul revistei.
27. Atasam Anexele 1, 2, 3. Formatul electronic a acestora (excel) simplifica procedura de înregistrare a candidatilor, procedura pe care o recomandam deoarece e unitara.


Procedura ar fi astfel urmatoarea:


1.Descarcarea anexelor de pe site-ul revistei www.arhimede.ro,
2.Completarea acestora ( în format excel) respectând indicatiile fiecarei anexe
3.Dupa completarea fisierul de tip excel (care contine trei foi de calcul pentru fiecare anexa în parte – taxa întreaga, scutit taxa, profesori) îl puteti trimite la adresa de e-mail: alexandrescu_petrus@yahoo.com
Observatie: Centrele care nu sunt legate la Internet si nu au posibilitatea de a descarca anexele în format electronic pot completa tabele dupa modelul din Anexe si apoi le pot trimite prin fax la numarul 031.4096.889.
28. Anunturi utile se vor face periodic pe pagina web www.arhimede.ro .

COMISIA NATIONALA DE CONCURS


PREMIEREA CANDIDATILOR CÂSTIGATORI

1. Festivitatea de premiere a candidatilor, care au obtinut punctaje conforme cu intervalele de premiere stabilite de regulamentul de concurs,la ultima editie, s-a desfasurat în luna mai 2010, în sala de festivitati a C.N. Mihai Viteazul din Bucuresti. Astfel, au fost premiati peste 1500 de elevi. Premiile au constat din diplome de merit, carti, reviste, aparatura electronica etc. (imagini luate de TVR-1 si inscriptionate pe CD).

2. SIMPOZIONUL INTERNATIONAL DE MATEMATICI PURE SI APLICATE (INTRENATIONAL SYMPOSIUM of PURE and APPLIED MATHEMATICS) 5 iunie 2011 (imagini si comentarii în filmul de pe CD).
Au participat,la editiile anterioare, cadre didactice (din învatamântul universitar si preuniversitar), cercetatori stiintifici, studenti si elevi. Lucrarile s-au desfasurat pe 12 sectiuni.

3. Concursul international de matematica ARHIMEDE (International Mathematical Arhimede Contest) – IMAC – iunie 2011.
La editia anterioara au participat Spania, Serbia, Republica Moldova si România cu echipe reprezentative. În plus, au participat în echipe separate, candidati necalificati în urma probei de baraj, în concursul IMAC asociat (imagini si comentarii inscriptionate pe CD).

4. Centre de pregatire în matematica pentru excelenta (oct. 2010 – 2011)
Au participat peste 500 de elevi la lectiile de pregatire în centrele din Bucuresti: Liceul N. Stanescu, Liceul Marin Preda, Sc. Gen. Nr. 49 si din tara: Lugoj, Buzau, Constanta.

5. Revista de cultura matematica ARHIMEDE. Apare neîntrerupt din 2000. Ultimul numar aparut: 1-12/2009.

Puteti descarca acest material AICISursa: arhimede.ro

Trimite prin: Send by email Yahoo Messenger
Adaugă această pagină la: Digg it Add this page to Del.icio.us Add to Google Add to Windows Live Add to Yahoo! MyWeb Add to Tehnocrati Add to Blink Furl it Add to Simply Reddit Newsvine Stumble it Add to Mr. Wong
Utilizator
Parola
Ai uitat parola? | Cont nou

modificari, Concurs Arhimede 2011, Etapa zonala, finala, a doua, coditii de inscriere Arhimede, programul concursului, ziua de desfasurare, premiere concurs ARHIMEDE,

© 2006 - 2016 Romana.Info.Ro     Toate drepturile rezervate.
Este interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al Romana.Info.Ro